Biedrība / rekvizīti

Biedrības mērķi

  • Tradicionālās kultūras, veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšana plašā sabiedrības lokā;
  • Darbība izglītības jomā, tai skaitā izglītības iestāžu dibināšana, kursu, semināru, nometņu organizēšana bērniem un pieaugušajiem, metodisko materiālu sastādīšana un izdošana, kas saistīti ar izglītību;
  • Sadarbības veidošana izglītības, sporta un kultūras jomā starp dažādām institūcijām un privātpersonām Latvijā un ārpus tās robežām.

Rekvizīti

Biedrība „Varavīksnes putns”
reģ.Nr: 40008211860
Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulv. 70 – 40, Rīga LV 1029
Banka: Nordea, kods: LV09NDEA
Konts: LV09NDEA0000083975327
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksnes putns"
reģ.Nr: 4301802962