Izglītības saturs / saimes

Mācību un izglītojošais saturs

Mācību viela sakārtota atbilstoši Saules gada ritumam pa gada cikliem (Miķeļi – Mārtiņi – Ziemassvētki – Meteņi – Lielā diena – Ūsiņi - Jāņi), ņemot vērā bērnu vecumu un uzņemtspēju.
Mācību process tiks virzīts, balstoties uz 5 principiem:

  • Tradicionālā kultūra mūsdienīgā skatījumā,
  • Prieks, humors, optimisms, dzīvīgums, radošums,
  • Vecāku, pedagogu un bērnu savstarpēja sapratne, sadarbība un labvēlība,
  • Bērna patstāvīgas sevis un pasaules izziņas veicināšana,
  • Kopveselums un dabatbilstība (integrēta mācību sistēma, kur vienotā veselumā ir sabiedriskā dzīve, apkārtnes mācība, dabaszinības, valoda, matemātika, veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi, rakstītmācīšana, mūzika, sports).

Bērni prasmes un zināšanas apgūs aktīvā darbībā – pētot, eksperimentējot, radot, spēlējot tautas rotaļas, pirkstu spēles, apgūstot senās amatu prasmes, dziedot un muzicējot.
Liela vērība ikdienā tiks veltīta pasakām – tās ikdienu stāstot, izspēlējot kā teātri, iedzīvinot bērnu brīvajā spēlē.

Tāpat mācību procesā iespēju robežās tiek lūgta ģimenes līdzdalība:
  • Sirsnīga kopīga bērnu, vecāku, pedagogu darbošanās reizi mēnesī darba vakarā,
  • Rotaļlietu gatavošana, bērniem draudzīgas rotaļvides labiekārtošana,
  • Gatavošanās gadskārtu svētkiem un to svētīšana kopā ar ģimenēm iespējami autentiskā vidē.
„Varavīksnes putnā” liela vērība tiks veltīta, lai bērni ikdienā iespējami daudz varētu darboties svaigā gaisā, uzturā lietot veselīgu, bagātīgu pārtiku.
„Varavīksnes putns ” ir atvērts visam skaistajam, vērtīgajam, labajam.
Cik īpaši varavīksnē katra krāsa debesis padara par brīnumu, tikpat īpaši ikviens no mums „Varavīksnes putnu” padara brīnumaināku, vērtīgāku, pilnīgāku.

Saimes

Pirmajā mācību sezonā 1 saime. 3 – 7 gadi(vecums nosacīts, ņemot vērā bērna individuālo attīstību). Grupā paredzēts uzņemt līdz 14 bērniem.
Prioritāte. Sadarbība starp dažāda vecuma bērniem, pašapkalpošanās prasmju apguve, pasaules izziņa jēgpilnā, loģiskā darbībā kopveselumā, sagatavošanās skolai vispusīgā, aktīvā darbībā vecumam atbilstošā izglītojošā vidē.