Skola / dibinātāji

"Varavīksnes putna" filosofija

Mūsdienās bērns lielāko dienas daļu pavada bērnudārzā un skolā, tādēļ izglītības iestādei ir jābūt fundamentālai, radošai, progresīvai un tai pat laikā autonomai dzīves telpai, kas veido bērna pirmās attiecību iemaņas, izpratni par pasauli, līdzcilvēkiem, sevi, nodrošina iespēju gūt patiesas, jēgpilnas zināšanas. Tā ir sava veida matrice, pamats, uz kā turpmāk tiek būvēta cilvēka vērtību sistēma, izvēlētas prioritātes. Savā ziņā var apgalvot, ka tieši te tiek nostiprināts (vai izkropļots) cilvēka garīgais mugurkauls.
Mūsu kultūras mantojums laipni piedāvā jau gatavu, gadu simtiem pārbaudītu dzīves vērtību sistēmu un formu, kā cilvēkam izaugt godprātīgam, atvērtam, viedam, zinošam, kā nodzīvot pilnvērtīgu un harmonisku mūžu.
Bērns vienmēr ir gatavs tam. Jautājums – vai mēs, pieaugušie, mākam bērnam atklāt šīs dzīves vērtības, nodot tās tīrākajā un dzidrākajā formā. Tieši tāpēc kopā ar bērniem bērnudārzā un skolā jāiet arī mums, pieaugušajiem. Kopīgi jāizcep maizi, jāieskābē kāposti, jānosvin svētki, jāapgūst dzīves prasmes un zināšanas vienotā veselumā, lai droši, pārliecinoši un stabili dzīvotu mūsdienu mainīgajā pasaulē.
Šajā kopdarbā pedagogs ir sabiedrotais, nevis visgudrais skolotājs un vecāks ir draugs, kurš, dzīvi piedaloties notiekošajā (kas bērnam ir tik svarīgi), kļūst par viņa autoritāti, padomdevēju un atbalstu.
„Varavīksnes putns” ir vieta visiem, kas ar putna uzņēmību, gribasspēku un apņēmību droši lido plašajās debesīs pretī Saulei.
Varavīksnes putns ir dzimis no saules un lietus un tāpēc tic saviem un citu spēkiem gan skaidri zilās debesīs, gan mākoņos un vētrās.

Mēs katrs esam Varavīksnes putns, lidosim kopā pretī Saulei un piepildīsim savus sirdī izlolotos varavīksnes sapņus!

Dibinātāji

Baiba Mennika:

Mana sirds mīlestība un aicinājums ir bērni ar savu dzīvīgumu, izbrīnu par pasauli un atvērtību. Savā vairāk kā 20 gadu kopīgā pieredzē ar bērniem esmu atnākusi pie atziņas, ka galvenais, kas bērniem ir vajadzīgs, tā ir patiesa mīlestība, prieks, dzīvīgums un saprotoša, darboties griboša pieaugušā klātbūtne un piemērs. Daba, tradicionālā kultūra, ceļojumi, veselīgs dzīves veids, pašizziņa, jaunas pieredzes un dzīves izaicinājumi sniedz man prieku.
Esmu pārliecināta, ja cilvēkam ir apņēmība, degsme un viņš tic savam izauklētajam sapnim, tad viņš savu mērķi sasniedz.
Mans sapnis ir bērnudārzs un skola, kurā bērns atbildīgu, zinošu, radošu, jaunām, progresīvām idejām atvērtu, entuziasma un dzīvesprieka apveltītu pedagogu un vecāku mīlestības, sirsnības un gādības lokā veidojas par laimīgu, brīvu, stipru, vispusīgi attīstītu, darbīgu personību, kura ir gatava un grib radoši darboties mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Mīlestībā, priekā un ticībā uz sadarbību, Baiba.